Andes Mission Peru

                 'un Paso con Dios'

Gods liefde en genade delen met de mensen om ons heen.

KinderBijbelclub's & Cursussen kinderevangelisatiePeru: een Katholiek land met heidense wortels

De meeste kinderen groeien op in Peru als Katholiek land waar het heidendom diep doorgedrongen is. De naam 'Jezus' op een taxi is niets meer dan een leeg omhulsel en kinderen weten niet beter dan dat het vereren van heiligen waarbij er rond het kruis met duivelse maskers gedanst wordt een 'christelijk feest' is... In de dorpen van de Andes waar armoede heerst en het leven van de families vaak eentonig is, worden kinderen de dupe van ruzies in het gezin vaak veroorzaakt door alcoholmisbruik. Als tieners nemen ze al gauw allerlei slechte morele gewoonten over. 

Het is ons verlangen om deze kinderen een warme plek te bieden waar ze zich thuis kunnen voelen en echt kind kunnen zijn. Onze wens is dat ze Gods liefde en genade zullen leren kennen en in JezusChristus zullen gaan geloven als hun enige Verlosser van de zonde en dat ze voor Hem zullen willen gaan leven.


Kinderbijbelclubs & Cursussen kinderevangelisatie

In juli 2013 is de eerste officiële kinderbijbelclub opgezet. Daarna ontstond er al snel vraag naar meer clubs in de armste wijken rond het dorp Urubamba. Vanaf 2014 zijn er meerdere kinderbijbelclubs. Op deze wijze worden er zo'n 60 kinderen per week bereikt met het Levenbrengende Evangelie. Deze clubs vallen onder de directe verantwoordelijkheid en coördinatie van Andes Mission Peru en de lokale kerkelijke gemeente. Maar ook op andere plaatsen in Peru was er vraag naar kinderbijbelclubs en daarom verzorg ik, Karina, ook regelmatig cursussen kinderevangelisatie in andere gemeentes in heel Peru. De clubs die hieruit ontstaan worden soms met hulp van AMP opgezet, maar functioneren verder zelfstandig of krijgen alleen nog financiële of materiële steun bijvoorbeeld d.m.v. de Kerst-evangelisatieacties.


De naam en het logo van de clubs rond Urubamba en sommige van de andere clubs komt bij de kinderbijbelclub uit Bodegraven vandaan die ik, Karina, ooit mee heb helpen opzetten: "De Schatzoekers". De naam is hier in Peru goed van toepassing op de bergbevolking die altijd nog hoopt om ooit een Inkaschat te vinden. De thema-tekst van de club is: Mattheus 6:19-21 "Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze mot en roest verderft, maar vergadert u schatten in de Hemel, waar mot en roest ze niet verderft. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn." 

Op de clubs bidden en zingen we met de kinderen, vertellen een Bijbelverhaal met een toepassing voor hun leven, leren een Bijbeltekst aan, drinken/eten wat, en we maken een werkje of doen een spel waarbij de boodschap nog eens herhaald wordt. In de meeste bijbelverhalen komen de thema's van het "woordeloze boek" van de CEF-IKEG aan de orde: Goud: God, Zwart: zonde, Rood: Christus' bloed, Wit: geloof & reiniging, Groen: geestelijke groei. 

Equitherapie voor kinderen met een handicap


Leven met een handicap of beperking in Peru
Kinderen met een handicap of beperking hebben over het algemeen minder kansen in ontwikkelingslanden. In de Andesdorpjes worden deze kinderen nog vaak ‘weggestopt’, waardoor ze vaak in het verborgen een miserabel leven leiden.  Ze groeien meestal op bij hun moeder thuis en worden vaak alleen thuis gelaten óf ze worden soms meegenomen naar de markt of een plaats op straat waar hun moeders hun producten verkopen. Bij het groter worden hangt het af van het geld en de welwillendheid van de familie of ze kunnen worden opgevangen in een huis met goede zorg of (meer waarschijnlijk) ze elke dag bedelend op straat zullen zitten. Er is over het algemeen niet veel verschil tussen of het mentaal of lichamelijk gehandicapte kinderen of volwassenen zijn. Op sommige plekken zijn wel buitenlandse organisaties die een dagopvang hebben voor deze kinderen.

Equitherapie
Onze wens is het doorgeven van Gods liefde speciaal aan deze kinderen door speciale en persoonlijke zorg aan hen te bieden en wel door middel van equitherapie.

Equitherapie of therapeutisch paardrijden wordt aangewend om kinderen en volwassenen met lichamelijke of psychische problemen te helpen en/of hun ontwikkeling te bevorderen. Het paard is hierbij als het ware de "co-therapeut". Er wordt gewerkt aan vaardigheden op lichamelijk, mentaal, sociaal en emotioneel vlak.


In 2015 gingen we in onze omgeving op zoek naar kinderen met een handicap. Het begon met één tiener, Janina, die al ruim 15 jaar op bed lag met een meervoudige handicap. Inmiddels zijn wij, Yojan en Karina, beiden gecertificeerde "Instructeurs van Therapeutische Paardrijactiviteiten," en ontvangen meerdere kinderen deze begeleiding. 


We werken samen met een lokale fysiotherapeut en met een dagopvang in Urubamba voor kinderen met een handicap. We hebben de afgelopen jaren materialen aangeschaft om oefeningen op de paarden te doen: ballen, hoepels, aangepaste kinderzadels, didactisch materiaal en overige materialen om creatieve dingen met hen te doen. 
Vanaf begin 2017 werken we elk jaar met 6 kinderen. De ene week geven we equitherapie aan drie kinderen op sociaal/mentaal gebied en de andere week aan drie kinderen op lichamelijk gebied. Wisselend per kind werken we op sociaal/mentaal gebied aan: concentratie, gedrag, communicatie en spreekvaardigheid, en gebruiken we pictogrammen met dieren, kleuren en letters. Het paard is een goede 'vriend' waarmee bijvoorbeeld kinderen met autisme kunnen beginnen met aanraken en praten en zo contact leren maken op een leuke manier zonder dat er druk op staat. Ook op lichamelijk gebied is de equitherapie een goede training voor de rug en nekspieren en het houden van evenwicht. We doen rek en strek oefeningen op het paard zoals het doorgeven van ringen of ballen en ook helpt het borstelen, haarvlechten en knijpers in het paardenhaar doen voor kinderen met spasme in hun handen en armen.