Andes Mission Peru

                 'un Paso con Dios'

Gods liefde en genade delen met de mensen om ons heen.

Equitherapie

Kinderen met een handicap of beperking hebben over het algemeen minder kansen in ontwikkelingslanden. In Peru groeien ze meestal op bij hun moeder thuis, ze worden meegenomen naar de markt of een plaats op straat waar hun moeders hun producten verkopen. Bij het groter worden hangt het af van het geld en de welwillendheid van de familie of ze kunnen worden opgevangen in een huis met goede zorg of (meer waarschijnlijk) ze elke dag bedelend op straat zullen zitten. Er is over het algemeen niet veel verschil tussen of het mentaal of lichamelijk gehandicapte kinderen of volwassenen zijn. Onze wens is het doorgeven van Gods liefde speciaal aan deze kinderen door speciale en persoonlijke zorg aan hen te bieden. 
We willen hen in direct contact brengen met onze paarden. Als er een specifieke, persoonlijke zorgvraag op ons pad komt staan we daar ook voor open om hulp te bieden, zoals in de situatie van Janina (zie Nieuwsbrief Augustus 2014).


Equitherapie is een gespecialiseerde manier om kinderen met problemen op sociaal, mentaal en fysiek gebied te helpen door ze in direct contact te brengen met paarden zodat ze onder andere door het aanraken van en praten tegen de paarden emoties kunnen beginnen te voelen in het maken van contact op een leuke manier zonder dat er druk op staat. Ook op fysiek gebied is de Equitherapie een goede training voor rug en nekspieren en het houden van evenwicht. Vaardigheden als concentratie, leren herkennen van plaatjes of letters op pictogrammen waar het kind op het paard langsrijd is ook een belangrijk onderdeel.

We hebben een aantal cursussen gevolgd en zijn vanaf eind 2018 officieel 'Instructeurs voor therapeutische paardrij-activiteiten'. Met stagiaires uit Nederland die een onderzoeksverslag hebben geschreven m.b.t. Equitherpie hebben we in 2014 ook directe contacten gelegd met een aantal kinderen met een handicap in onze buurt. We werken samen met een lokale (christelijke) psycholoog en fysiotherapeut en met een speciale school in Urubamba voor kinderen met een handicap. We hebben de afgelopen jaren materialen om de oefeningen op de paarden te doen aangeschaft: ballen, hoepels, aangepaste kinderzadels, didactisch materiaal en overige materialen om creatieve dingen met hen te doen. 
Vanaf begin 2017 werken we met 6 kinderen met een handicap of sociale beperking, de ene week met drie meiden en de andere week met drie jongens van de speciale school. Wisselend per kind werken we met hen aan: concentratie, gedrag, fysieke vaardigheden, communicatie, herkennen van pictogrammen met dieren en letters, etc.