Andes Mission Peru

                 'un Paso con Dios'

Gods liefde en genade delen met de mensen om ons heen.

Gezinsvervangend tehuis "Casa Segura"


Peru: een land met veel kinderen uit risico-situaties.

In Peru is het katholieke geloof sterk vermengd met de oude, heidense religie van de Inka's. Vaak zijn er feesten waarbij rond kruisbeelden gedanst wordt. Men draagt dan duivelse maskers uit de Inkatraditie. De combinatie van deze feesten met de armoede van veel gezinnen leidt vaak tot alcoholverslaving onder zowel mannen als vrouwen. Dat werkt verwoestend door, met als gevolg: gebroken gezinnen, huiselijk geweld en seksueel misbruik van kinderen. Veel beschadigde kinderen komen terecht in de opvangplekken van de overheid die overvol zitten.


Gezinshuis "Casa Segura"

Het Boliviaanse zendingsechtpaar Andrés en Jessica Melgar met hun vijf kinderen weten zich geroepen om kinderen uit risicosituaties een veilig thuis te bieden. Ze huren daarom sinds 2019 een groot huis. Hier is nu gezinsvervangend tehuis “Casa Segura” (veilig huis) gevestigd. Momenteel worden daar zo'n vijftien extra kinderen opgevangen. Sommige kinderen komen via de overheid binnen, maar ook via een familielid of buren.

In Casa Segura wonen de kinderen als één groot gezin. Ze ontvangen er liefde en aandacht in een veilige omgeving. Het ligt het echtpaar op het hart om deze kinderen zoveel mogelijk bijbels onderwijs mee te geven.  Daar doen ze dan ook alles aan, waaronder een wekelijkse bijbelclub voor alle kinderen uit de buurt.


Gezinsvervangend tehuis: wel mogelijk, maar geen subsidie.

Sinds begin 2022 is dit project onder de vleugels van Andes Mission Peru genomen. Wij, Yojan en Karina, zagen de nood, en in samenwerking met Philippus werd een overeenkomst gesloten teneinde het project van de nodige fondsen en aansturing te voorzien. Dat was hard nodig, want gezinsvervangende tehuizen worden in Peru dan wel erkend, maar ze ontvangen geen subsidie van de overheid. Andrés en Jessica wisten vaak niet of ze met het voedsel het eind van de maand wel zouden halen...

Inmiddels zijn de kinderen ook aan de plaatselijke christelijke school ingeschreven, waardoor tevens het christelijk onderwijs voor deze en andere kinderen in de regio beter gewaarborgd kon worden.


Wordt (bedrijfs)sponsor

De jaarlijkse begroting voor een gezinsvervangend tehuis met 20 kinderen is erg groot en we zoeken daarom nog meerdere (bedrijfs)sponsors voor dit project om zo een veilig huis te waarborgen voor kinderen in risicosituaties.

Christelijke School "Héroes de Fe"


Peru: een katholiek land met heidense wortels.
Deze vermenging is zichtbaar bij feesten waarbij rond kruisbeelden gedanst wordt met duivelse maskers uit de oude Inka-traditie. De meeste kinderen en ook veel volwassenen weten niet beter dan dat dit Bijbelse feesten zijn. Veel mensen hebben wel een Bijbel in huis omdat ze denken dat dit bescherming biedt, maar lezen doen ze er niet in. Op de openbare staatsscholen en privéscholen groeien de kinderen op met denkbeelden als de evolutietheorie en gendergelijkheid. Er is een grote behoefte aan duidelijk Bijbels onderwijs voor kinderen en volwassenen

Christelijk onderwijs: wel mogelijk maar geen subsidie.
Sommige kerken beginnen zelf een christelijke school waarbij veel komt kijken en waarvoor weinig medewerking vanuit de overheid is. Helaas zijn de meeste kerken en christelijke gezinnen te arm om samen een complete christelijke school te bekostigen. Leerkrachten die op een christelijke school werken krijgen heel weinig uitbetaald en proberen gedeeltelijk van sponsors te leven omdat christelijk onderwijs echt hun hart heeft.
De lokale kerk waar wij, Yojan en Karina, lid van zijn heeft in 2015 de christelijke school “Héroes de Fe” (geloofshelden) opgestart. In 2019 heeft de school een vergunning gekregen voor de groepen 0 tot en met 6. Onze dochter Gabriela zit ook op deze school.

Kom in actie voor “Héroes de Fe” in 2023
Voor de vergunning van de groepen 7 en 8 moeten er eerst nog ruimtes bijgebouwd (o.a. een computer-ruimte, een school-bibliotheek en 2 klaslokalen). Daarnaast moeten er materialen komen zoals computers, (christelijke) boeken, meer lesmateriaal, betere bankjes en stoelen, etc.
Met het project “christelijke school voor christelijke school” willen we via acties op Nederlandse scholen de school “Héroes de Fe” steunen en zo bijdragen aan christelijk onderwijs voor Peruaanse kinderen. We zoeken daarom nog lagere- of middelbare scholen die een actie willen voeren of een Kerst-collecte of (deel van) zendingsgeld willen doneren. Ook persoonlijke giften zijn hartelijk welkom.