Andes Mission Peru

                 'un Paso con Dios'

Gods liefde en genade delen met de mensen om ons heen.

KinderBijbelclub's "De Schatzoekers"

De meeste kinderen groeien op in Peru als Katholiek land waar het heidendom diep doorgedrongen is. De naam 'Jezus' op een taxi is niets meer dan een leeg omhulsel en kinderen weten niet beter dan dat het vereren van heiligen waarbij er rond het kruis met duivelse maskers gedanst wordt een 'christelijk feest' is... In de dorpen van de Andes waar armoede heerst en het leven van mannen en vrouwen iedere dag hetzelfde is, worden kinderen de dupe van ruzies in het gezin vaak veroorzaakt door alcoholmisbruik. Als tieners nemen ze al gauw allerlei slechte morele gewoonten over en beginnen hun leven in grote wanorde te leven. Het is ons verlangen om deze kinderen een warme plek aan te bieden waar ze zich thuis kunnen voelen, echt kind kunnen zijn en Gods liefde en genade zullen leren kennen en zo JezusChristus als hun enige Verlosser van de zonde&straf aan te nemen door het geloof en voor Hem te willen leven.


In Juli'13 zijn we met vrijwilligsters uit NL gestart met een driedaagse vakantie- kinderBijbelclub in de armste wijk van Urubamba (QotoHuincho) en in het projecthuis in Paucarbamba (en 1dag in het hoge bergdorp Willoq). 230kinderen werden bereikt met het evangelie en we zijn kunnen starten met een wekelijks club op deze twee plaatsen. In Juli'14 hebben we met hulp van een groep uit de VS en onze gemeente een driedaagse vakantiebijbelclub gehouden in het dorp tegenover ons, Yanahuara, waar we toen ook gestart zijn met een wekelijkse kinderbijbelclub. In 2016 hebben we op twee nieuwe plaatsen een club gestart, ook in de armste wijken rondom Urubamba.

Wekelijks wordt er nu op verschillende plaatsen een kinderbijbelclub gehouden. Sommigen onder directe co√∂rdinatie van Karina en andere die met hulp van AMP zijn opgezet.  Het thema en de naam van de club "De Schatzoekers" komt bij de club uit Bodegraven vandaan die Karina ooit mee heeft helpen opzetten, en is hier goed van toepassing op de bergbevolking die altijd hoopt ooit eens een Inkaschat te vinden. De thema-tekst van de club is: Mattheus 6:19-21 "Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze mot en roest verderft, maar vergadert u schatten in de Hemel, waar mot en roest ze niet verderft. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn." 

We bidden en zingen met de kinderen, vertellen een Bijbelverhaal met een toepassing voor hun leven, leren een Bijbeltekst aan, drinken/eten wat, we maken een werkje of doen een spel waarbij de boodschap nog eens herhaald wordt. Elke 4e week is het herhalingsmiddag waarbij er een quiz gedaan wordt en ze voor de 3 Bijbelverzen uit hun hoofd een cadeautje uit het schatkistje krijgen. Hetzelfde voor de kinderen bij elke 10 keer dat ze komen. We houden tijdens de Bijbelverhalen op de club's de 'volgorde' van het 'woordeloze boek' van de IKEG aan: Goud: God, Zwart: zonde, Rood: Christus' bloed, Wit: Geloof&Reiniging, Groen: geestelijke groei. 


Karina geeft ook wekelijks een bijbelles in een opvanghuis voor kinderen en helpt mee op de kinderbijbelclub van de lokale kerk. Ze geeft soms ook kinderevangelisatie-cursus in de lokale gemeente van Urubamba of op andere plaatsen in Peru en zo worden ook nieuwe kinderwerkers opgeleid. 

Video-evangelisatie avonden

Door de vermenging van het Katholicisme met bijgeloof uit de Andes zijn veel Peruanen een groot stuk kennis van de echte betekenis van het christelijk geloof en leven kwijtgeraakt. Er zijn veel video's met een evangeliserende boodschap, diepe christelijke moraal en uitleg over het christelijk geloof en leven. Het kan zijn in de vorm van een documentaire of een speelfilm, maar het heeft waardevolle inhoud. Het is praktisch gezien eenvoudig om mensen te bereiken door middel van het kijken van een video. Elke maand organiseren we een avond in het projecthuis waar buren welkom zijn om samen een christelijke video te kijken met natuurlijk een versnapering. Een stukje ontspanning, maar waar ze ook geconfronteerd worden met vragen over hun dagelijks leven en op zijn minst zullen beginnen na te denken over hoe het christelijk geloof, normen en waarden een grote verandering in hun hart en leven kan maken.